WARUNKI SPRZEDAŻY

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY

1. Czym jest ten dokument? Dlaczego jest istotny?

Niniejsze warunki sprzedaży („Warunki sprzedaży”) regulują proces kupowania przez Państwa produktów, które promujemy i sprzedajemy w niniejszej Witrynie („Produkty”) oraz wysyłkę takich Produktów w krajach, w których je dostarczamy. „Witryna” oznacza witrynę internetową pod adresem /. Gdy dokonują Państwo zakupu za pośrednictwem tej Witryny, prosimy o potwierdzenie, że akceptują Państwo niniejsze Warunki sprzedaży.Kiedy to Państwo zrobią, pomiędzy Państwem a nami zawarta zostaje umowa podlegająca niniejszym Warunkom sprzedaży. Dlatego też ważne jest, by uważnie przeczytali Państwo niniejsze Warunki sprzedaży, nim złożą Państwo zamówienie na Produkty za pośrednictwem Witryny („Zamówienie”).

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy się zapoznać z naszą stroną FAQ lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, którego dane dostępne są na stronie Kontakt.

2. Kim jesteśmy?

W niniejszych Warunkach sprzedaży terminy „VF”, „my”, „VANS” oraz „nas” oznaczają sprzedawcę Produktów, czyli spółkę z Grupy VF odpowiedzialną za sprzedaż na rzecz konsumentów w kraju wybranym na potrzeby dostawy produktów. Aby poznać dane spółki VF, która będzie sprzedawać Państwu produkty, należy się zapoznać z pełną listą dostępną tutaj. Jeśli dokonali już Państwo zakupu, dane firmy można będzie znaleźć w potwierdzeniu płatności. Można się z nami kontaktować za pośrednictwem strony Kontakt zarządzanej przez Dział Obsługi Klienta. Dział Obsługi Klienta jest również obsługiwany przez naszą jednostkę stowarzyszoną, VF Northern Europe Services ltd, C/O Brodies Llp Capital Square 58 Morrison Street, Edinburgh -SCOTLAND VAT GB 943074330, Wielka Brytania, lub też przez naszego zewnętrznego usługodawcę, Concentrix Services Bulgaria EOOD, z siedzibą rejestrową pod adresem 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bułgaria. Termin „Państwo” oznacza klienta.

3. Czy opisy Produktów i ceny nie zawierają błędów?

Robimy, co w naszej mocy, aby dopilnować, by informacje na temat Produktów były dokładne i aktualne. Jednak nie gwarantujemy, że opisy lub ceny Produktów nie będą zawierać błędów, ani też że Produkty będą zawsze dostępne, gdy zechcą Państwo złożyć Zamówienie.

Ponadto kolory widoczne na ekranie mogą się różnić w zależności od systemu komputerowego i ustawień, nie możemy więc zagwarantować, że Państwa komputer odpowiednio wyświetli kolory.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji na temat Produktów wyświetlanych w naszej Witrynie, w tym informacji dotyczących cen, opisu i dostępności. Takie zmiany nie wpłyną jednak na Zamówienia, w odniesieniu do których otrzymali już Państwo Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia (zob. poniżej).

4. Jak dokonać zakupu w Witrynie?

Opisujemy tu wszystkie kroki niezbędne do dokonania zakupu (w języku prawniczym: do zawarcia umowy kupna) w naszej Witrynie. Poniższy proces będzie dostępny w następujących językach, w zależności od kraju, w którym uzyskuje się dostęp do Witryny internetowej: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki, polski.

Zawarta umowa zostanie Państwu przesłana na koniec procesu; w przyszłości również będziemy mieć do niej dostęp, jednak nie będziemy jej mogli modyfikować.

Krok 1: złożenie Zamówienia

Aby dokonać zakupu, trzeba najpierw złożyć Zamówienie na Produkty. Następnie musimy przyjąć takie Zamówienie.

Aby złożyć Zamówienie, trzeba mieć ukończone 18 lat. Aby złożyć Zamówienie, trzeba wybrać Produkty w Witrynie, wybrać preferowany sposób dostawy oraz – w zależności od chęci – inne opcjonalne usługi, a na koniec kliknąć przycisk „BUY NOW (KUP TERAZ)”. Zamówienia złożone w sposób inny niż opisany powyżej nie zostaną przyjęte.

Krok 2: potwierdzamy przyjęcie Zamówienia

Gdy złożą Państwo zamówienie za pośrednictwem Witryny, otrzymają Państwo automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Państwa zamówienia („Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia”). Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia zawiera pełne informacje na temat Państwa Zamówienia (takie jak numer zamówienia, informacje o Produktach, ceny, adres wysyłki, koszty dostawy i inne). Uwaga: Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia NIE stanowi jeszcze potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

Krok 3 (opcjonalny): płatność z góry za pośrednictwem alternatywnej metody płatności (AMP)

Płatność za Zamówienie pobieramy zwykle w momencie potwierdzenia wysyłki produktów (zob. krok 4 poniżej).

Jeśli jednak preferują Państwo i wybiorą jedną z naszych AMP, wymagającą pobrania płatności z góry, płatność pobierzemy w momencie potwierdzenia zamówienia (zob. krok 2 powyżej). Szczegółowe informacje dostępne są w Warunkach płatności.

Krok 4: potwierdzamy wysłanie Produktów – umowę zawarto!

Po przyjęciu przez nas Zamówienia wysyłamy Państwu wiadomość e-mail potwierdzającą wysyłkę wszystkich lub niektórych Produktów („Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki”).

Po otrzymaniu Wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki Państwa Zamówienie zostaje przez nas ostatecznie przyjęte; pomiędzy Państwem a nami zostaje zawarta umowa kupna dotycząca faktycznie wysyłanych Produktów. Taka umowa obejmuje: Państwa Zamówienie; naszą Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki; aktualnie obowiązujące Warunki sprzedaży. Żadne inne warunki nie mają zastosowania.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki zawierać będzie niepodlegającą modyfikacji kopię wersji Warunków sprzedaży obowiązujących w momencie zawarcia umowy kupna, by mogli ją Państwo zachować na przyszłość.

Kiedy nie przyjmujemy Zamówień
Choć robimy, co w naszej mocy, by zawsze przyjmować Zamówienia, w określonych przypadkach możemy odrzucić Zamówienie, na przykład jeśli:

  1. podadzą nam Państwo niepełne, niepoprawne lub fałszywe informacje na temat Państwa tożsamości, wieku, szczegółów płatności, danych rozliczeniowych, adresu wysyłki;
  2. odkryjemy, że w naszej Witrynie wystąpił błąd dotyczący zamówionych Produktów, na przykład odnoszący się do wyświetlanej ceny lub opisu;
  3. zamówionych Produktów nie ma w magazynie lub nie są one już dostępne;
  4. mamy uzasadnione powody przypuszczać, że zamierzają Państwo odsprzedać Produkty.

Jeśli nie możemy przyjąć Państwa Zamówienia, skontaktujemy się z Państwem pocztą elektroniczną jak najszybciej, jednak w żadnym wypadku nie później niż 30 dni od daty Zamówienia. Jeśli nie będziemy mogli przyjąć Państwa Zamówienia, ponieważ Produkty nie są już dostępne lub ze względu na błąd w cenie czy innych informacjach w naszej Witrynie, zwrócimy Państwu wszelkie kwoty już pobrane za te Produkty.

Jeśli wybrali Państwo AMP, w wyjątkowych przypadkach mogło zdarzyć się tak, że pobraliśmy już od Państwa płatność, ale stwierdziliśmy, że Produkty mogą nie być dostępne. W takim wypadku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy i zwrócimy w całości wpłaconą kwotę.

5. Jak mogę zapłacić za Produkty?

Akceptujemy kilka metod płatności za zakupy w Witrynie. Szczegóły można znaleźć w naszych Warunkach płatności.

6. Kiedy Produkty zostaną dostarczone? Czy mogę śledzić przesyłkę?

Oferujemy szereg opcji dostawy – mogą Państwo wybrać tę, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom. W przypadku różnych opcji dostawy mogą obowiązywać określone warunki oraz inne opłaty za dostawę. Szczegóły można znaleźć w naszych Warunkach dostawy.

Przesyłkę Produktów można śledzić, klikając łącze „Track My Order (Śledzenie zamówienia)” w Wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki. Łącze to przekierowuje do witryny firmy kurierskiej, która jest poza naszą kontrolą.

7. Chcę zwrócić kupiony tu Produkt. Co mam zrobić?

Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z zakupów od VANS, jednak zrozumiemy, jeśli zechcą Państwo zwrócić niektóre lub wszystkie Produkty. Jeśli nie są Państwo zadowoleni lub zmienili Państwo zdanie, Produkty można zwrócić w ciągu 30 dni od ich otrzymania (prawo do rezygnacji).

Mogą Państwo również zwrócić wadliwe produkty w ciągu 2 lat lub dłuższego okresu, który mogą wyznaczać przepisy prawa miejscowego (gwarancja prawna w przypadku produktów konsumenckich).

W obu przypadkach mogą Państwo otrzymać zwrot płatności. Wszystkie szczegóły, warunki i instrukcje dotyczące zwracania towarów można znaleźć w naszych Warunkach zwrotu.

8. Do kogo mogę zadzwonić, jeśli wystąpią problemy z zakupem bądź Produktem, albo jeśli zechcę złożyć reklamację? Czy VANS oferuje klientom wsparcie posprzedażowe?

Jeśli wystąpiły problemy lub chcą Państwo złożyć reklamację związaną z Produktem lub zakupami w niniejszej Witrynie, albo też jeśli potrzebują Państwo wsparcia posprzedażowego, mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem strony Kontakt zarządzanej przez nasz Dział Obsługi Klienta.

Dział Obsługi Klienta jest również obsługiwany przez naszą jednostkę stowarzyszoną, VF Northern Europe Services ltd, C/O Brodies Llp Capital Square 58 Morrison Street, Edinburgh -SCOTLAND Wielka Brytania, lub też przez naszego zewnętrznego usługodawcę, Concentrix Services Bulgaria EOOD, z siedzibą rejestrową pod adresem 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bułgaria.

9. Jaką odpowiedzialność ponosi VANS, jeśli coś pójdzie nie tak podczas zakupu Produktu?

Nasza odpowiedzialność za szkody spowodowane drobnym zaniedbaniem będzie (niezależnie od jej podstaw prawnych) ograniczona w następujący sposób:(i) będziemy ponosić odpowiedzialność do kwoty przewidywalnego odszkodowania właściwego dla tego rodzaju umowy w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych; (ii) nie będziemy ponosić odpowiedzialności z tytułu drobnego zaniedbania wynikającego z naruszenia dowolnego innego obowiązku dochowania staranności.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku żadnej obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej ani odpowiedzialności z tytułu karygodnego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują, jeśli firma VF przyjęła określoną gwarancję (i w zakresie takiej gwarancji). Powyższe postanowienia obowiązują również w przypadku naszej odpowiedzialności z tytułu daremnych nakładów.

W każdym przypadku należy dołożyć odpowiednich starań, by ograniczyć lub zapobiec szkodom.

Uwaga: nie możemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia lub niewypełnienie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli takie opóźnienie lub niewypełnienie obowiązków spowodowane jest dowolnymi okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym na przykład klęskami żywiołowymi, wojną lub wojną domową, strajkami, interwencją rządową, niedopełnieniem obowiązków przez naszych dostawców, niepodaniem nam przez Państwa poprawnych informacji lub nieprzekazaniem przez Państwa należnych płatności. O wszelkich takich nieprzewidzianych wydarzeniach poinformujemy Państwa jak najszybciej po ich wystąpieniu; dołożymy też wszelkich starań, by w racjonalnie możliwym zakresie ograniczyć ich wpływ na naszą działalność. Jeśli takie zakłócenie przekroczy okres 2 tygodni, będą Państwo mieli prawo anulować Zamówienie i uzyskać zwrot płatności.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wpłynie na Państwa prawa ustawowe jako konsumenta, takie jak prawo do rezygnacji lub prawo do bezpłatnej gwarancji w przypadku wadliwych towarów, wspomniane w ustępie 7 powyżej; ponadto żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wyklucza ani nie ogranicza żadnej gwarancji VANS, której nie można wykluczyć ani ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Czy za pośrednictwem Witryny są gromadzone i przetwarzane moje dane osobowe? W jakim celu? W jaki sposób?

Składając Zamówienie, akceptują Państwo to, że możemy przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu realizacji złożonego Zamówienia. Będziemy przetwarzać Państwa dane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

11. Korzystanie z Witryny

Korzystanie z niniejszej Witryny podlega naszemu Regulaminowi korzystania z Witryny internetowej.

12. Co oznacza termin „obowiązujące prawo”? Jaki jest sąd właściwy dla rozstrzygania sporów? Czy VANS przestrzega jakiegoś kodeksu postępowania?

Niniejsze Warunki sprzedaży są we wszystkich aspektach regulowane przepisami kraju dostawy, mającymi zastosowanie w przypadku Państwa Zamówienia, bez względu na normy kolizyjne, w tym w szczególności przepisami prawa miejscowego, wdrażającymi Dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Sądy właściwe z tego samego kraju będą mieć wyłączną jurysdykcję we wszystkich sporach wynikających z zakupów dokonanych w tej Witrynie lub wynikających z dowolnego Produktu, za wyjątkiem prawa do wszczęcia postępowania w zwyczajowym miejscu pobytu lub miejscu stałego zamieszkania konsumentów, wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

13. Karty podarunkowe

Karty podarunkowe VANS są dostępne do nabycia w naszych sklepach własnych i na stronach internetowych w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Portugal, Hiszpanii, Szwecji i w Wielkiej Brytanii.

Karty podarunkowe są ważne przez 3 lata od daty zakupu. Jeśli Kartę podarunkową zakupiono w jednym z naszych sklepów lub na stronie internetowej lub została przekazana w formie prezentu lub zamiast zwrotu gotówki, możesz ją zrealizować tylko w tym samym kraju, w którym dokonano zakupu.
Proszę zachować numer Karty podarunkowej i kod kreskowy w stanie nienaruszonym i czytelnym. Realizacja karty podarunkowej może być niemożliwa, jeśli numer/kod kreskowy będzie nieczytelny.
Proszę chronić swoją kartę podarunkową i nie udostępniać jej nikomu, jeśli nie zamierzasz upoważnić takiej osoby do jej realizacji. VANS nie weryfikuje, czy Karta podarunkowa jest używana przez pierwotnego odbiorcę.
Karty upominkowe są wystawiane na minimalną kwotę 1 zl (1 funty szterlingi) i maksymalną kwotę 2100 zl (450 funtów szterlingów).
Jeśli saldo karty podarunkowej jest niewystarczające, można użyć innej formy płatności za pozostałą kwotę (np. karty kredytowej).
Koszt zwracanych przedmiotów zakupionych przy użyciu karty podarunkowej zostanie zwrócony na oryginalną kartę podarunkową. W przypadku zwróconych przedmiotów zakupionych przy użyciu karty podarunkowej i innej formy płatności obie zostaną zwrócone wraz z odpowiadającymi im kwotami.

Karty podarunkowe nie mogą być wymieniane na gotówkę lub inną formę płatności, ani w całości, ani w części, ani zwracane w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia. Karty podarunkowe nie mogą być wykorzystywane do zakupu kolejnej karty podarunkowej.