POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Data wejścia w życie: niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie zaktualizowano 17 Listopada 2020 r. i jest to również jej data wejścia w życie.

Omówienie kluczowych elementów dokumentu. Czy ta Witryna wykorzystuje pliki cookie?

Tak, nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie.

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie (zwana dalej „Polityką dotyczącą plików cookie”) dotyczy wszystkich środków cyfrowych, za pomocą których użytkownik może nawiązać z nami kontakt (zwanych łącznie "Platformami Cyfrowymi VF"), do których należy witryna internetowa www.vans.pl (zwana dalej „Witryną”), nasze wiadomości e-mail oraz aplikacje mobilne. Platformy Cyfrowe VF obsługiwane są przez spółkę VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Szwajcaria (zwaną dalej „my”, „nam” lub „nas”), działającą jako administrator danych. Aby przejść do ogólnej Polityki prywatności, należy kliknąć tutaj.

W niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie opisano, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, takie jak pliki cookie flash, dzienniki serwera, sygnały nawigacyjne lub znaczniki pikselowe GIF w trakcie prowadzenia przez nas naszej działalności, podczas interakcji ze Witryną lub innymi Platformami Cyfrowymi VF.

Należy pamiętać, że witryny internetowe podmiotów zewnętrznych, do których mogą prowadzić niektóre łącza znajdujące się w na Platformach Cyfrowych VF, nie są objęte niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Klikając znajdujący się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie przycisk „Zaakceptuj wszystkie pliki cookie” lub ustawiając swoje preferencje dotyczące plików cookie za pomocą naszego narzędzia, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie i podobnych technologii śledzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami plików cookie oraz niniejszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie i podobnych technologii śledzenia w ten sposób, powinien wybrać odpowiednie ustawienia plików cookie lub przeglądarki. Użytkownik może zawsze wycofać zgodę i zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym czasie.

Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie w Witrynie plików cookie oraz podobnych technologii śledzenia, zwłaszcza za pośrednictwem opcji wybierania „Ustawień plików cookie”, znajdującej się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie, ustawienia użytkownika dotyczące wykorzystywania plików cookie mogą zostać zapisane w postaci pliku cookie na potrzeby przyszłych odwiedzin Platform Cyfrowych VF i będą przechowywane na danym urządzeniu, dopóki użytkownik nie usunie zapisanych na urządzeniu plików cookie. Jeśli użytkownik wyłączy wykorzystywane przez nas pliki cookie, niektóre elementy Platform Cyfrowych VF mogą działać nieprawidłowo, a pewne funkcje Witryny mogą stać się niedostępne, w zależności od tego, jakiego rodzaju pliki cookie użytkownik wyłączył.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Witryna, i ewentualnie inne Platformy Cyfrowe VF, wysyłają do urządzenia użytkownika. Przesłane do urządzenia pliki cookie umożliwiają Platformom Cyfrowym VF rozpoznawanie danego użytkownika i przechowywanie określonych informacji na jego temat, dzięki którym oferowana usługa może zostać zrealizowana bądź ulepszona. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę witryny internetowej, z której pochodzi, informację o okresie jego istnienia (tj. jak długo dany plik cookie będzie przechowywany na urządzeniu) oraz wartość, którą jest przeważnie unikatowy, wygenerowany losowo numer

Odnośnie do okresu istnienia plików cookie, wykorzystuje się dwa rodzaje plików – „pliki cookie dotyczące sesji” oraz „trwałe pliki cookie”. Pliki cookie dotyczące sesji są automatycznie usuwane wraz z końcem sesji przeglądania. Trwałe pliki cookie są przechowywane dłużej na urządzeniu, przez okres właściwy dla danego pliku cookie, i pozostają ważne do upłynięcia określonej daty (chyba że użytkownik usunie je przed upływem daty ważności).

Serwery sieci Web mogą wykorzystywać pliki cookie do rozpoznawania i śledzenia użytkowników poruszających się po różnych stronach witryny internetowej, a także do rozpoznawania użytkowników powracających na daną witrynę. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają informacji umożliwiających bezpośrednie ustalenie tożsamości użytkownika, jednak przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami zapisanymi w plikach cookie oraz informacjami z nich pozyskanymi.

W związku z Platformami Cyfrowymi VF możemy stosować również inne rodzaje technologii śledzenia, takie jak pliki cookie flash, dzienniki serwera, sygnały nawigacyjne lub znaczniki pikselowe GIF. Technologie te przypominają pliki cookie: są przechowywane na urządzeniu i można je wykorzystywać do przechowywania informacji o aktywności i preferencjach użytkownika.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy oraz do czego one służą?

Możemy stosować różne rodzaje plików cookie.

Nasze pliki cookie nigdy nie uruchamiają programów na urządzeniu użytkownika ani nie pobierają na nie żadnych wirusów, jak również nie umożliwiają przejęcia jakiejkolwiek kontroli nad urządzeniami.

Okazjonalnie możemy także wykorzystywać dodatkowe pliki cookie i technologie śledzenia, których nie ma w tej tabeli. Użytkownik może na życzenie otrzymać zaktualizowaną listę wszystkich plików cookie i technologii śledzenia wykorzystywanych w tej Witrynie w momencie jego wizyty – w tym celu powinien skontaktować się z biurem ds. prywatności danych (pod adresem privacy_europe@vfc.com). Za pośrednictwem naszego narzędzia do wybierania Ustawień plików cookie użytkownik może zawsze niezależnie od sytuacji zarządzać wszystkimi plikami cookie i innymi technologiami śledzenia stosowanymi w tej Witrynie.

Pliki cookie podmiotów trzecich

Podczas używania Platform Cyfrowych VF użytkownik może korzystać z różnych usług i oprogramowania osób trzecich, co oznacza, że pliki cookie mogą być umieszczane na urządzeniu użytkownika przez podmioty zewnętrzne, takie jak dostawcy usług poczty elektronicznej, reklamodawcy lub systemy analityczne (pliki cookie podmiotów trzecich). Nie kontrolujemy zapisywania tych plików cookie – aby dowiedzieć się więcej na ich temat lub jak z nich zrezygnować, należy odwiedzić witrynę internetową lub aplikację mobilną danego podmiotu zewnętrznego. Dany podmiot zewnętrzny ma obowiązek udostępnić użytkownikowi informacje dotyczące zapisywanych przez niego plików cookie oraz uzyskać zgodę użytkownika przed zapisaniem plików cookie na jego urządzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, praktyki w zakresie ochrony prywatności ani korzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnych podmiotów zewnętrznych.

W jaki sposób można kontrolować lub usuwać pliki cookie bądź wycofać zgodę na ich wykorzystywanie?
1. Ustawienia plików cookie

Klikając funkcję „Ustawień plików cookie” znajdujący się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie oraz tutaj, można określić, jakie pliki cookie będą wykorzystywane w Witrynie („funkcyjne” pliki cookie, „pliki cookie „wydajności” lub pliki cookie do „targetowania”) w sposób opisany w oknie opcji wybierania „Ustawień plików cookie” oraz w punkcie „Jakie rodzaje plików cookie wykorzystuje Witryna oraz do czego one służą?” znajdującym się powyżej.

Za pośrednictwem opcji wybierania „Ustawień plików cookie” znajdującej się na banerze Witryny z informacją o plikach cookie poinformujemy użytkownika, jakie funkcje będą dla niego dostępne lub niedostępne, w zależności od tego, które rodzaje plików cookie Witryna będzie mogła wykorzystywać za zgodą użytkownika.

2. Ustawienia przeglądarki

Jeśli użytkownik zechce wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie w Witrynie bądź jeśli zechce odrzucić lub kontrolować zapisywanie plików cookie na urządzeniu, może także zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby blokowała pliki cookie lub powiadamiała o ich przesyłaniu na urządzenie. Plikami cookie można zarządzać na różne sposoby. Aby dowiedzieć się więcej na temat dostosowywania lub zmiany ustawień przeglądarki, należy zapoznać się z informacjami i instrukcją obsługi w menu pomocy przeglądarki; ustawienia plików cookie znajdują się zazwyczaj w menu „opcje” lub „preferencje” przeglądarki. Poniższe adresy mogą być pomocne:

Nie możemy zagwarantować, że powyższe procedury będą zawsze zgodne z najnowszą wersją przeglądarki użytkownika, ponieważ podlegają one częstym aktualizacjom i modyfikacjom.

Jeśli użytkownik wyłączy wykorzystywane przez nas pliki cookie, może to wpłynąć na komfort użytkowania Platform Cyfrowych VF.

Istnieje również możliwość usunięcia plików cookie zapisanych już na komputerze. To także może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie usług i funkcji Platform Cyfrowych VF.

W jaki sposób możemy zmieniać naszą Politykę dotyczącą plików cookie?

Za wyjątkiem sytuacji określonych przez obowiązujące przepisy prawa, zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania i zmieniania całości lub części niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wersja opublikowana w Witrynie i na każdej innej odpowiedniej Platformie Cyfrowej VF jest wersją aktualnie obowiązującą.

Jeśli zmienimy niniejszą Politykę dotyczącą plików cookie, powiadomimy użytkowników o takich zmianach za pośrednictwem odpowiedniej Platformy Cyfrowej VF lub poprzez bezpośrednie powiadomienie pocztą elektroniczną.

Data na górze niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie wskazuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?

Użytkownikowi jako osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzanie w sposób opisany w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie, przysługują określone prawa – wyszczególniono je w Załączniku 1 do naszej Polityki prywatności. Należy pamiętać, że korzystanie z tych praw podlega pewnym wymogom i warunkom wyznaczonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Każdy użytkownik, który chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub skorzystać z jakichkolwiek praw do ich zmiany, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu (łącznie ze sprzeciwem wobec bezpośredniego marketingu bądź profilowania) lub przeniesienia danych osobowych, zgodnie z naszą Polityka Prywatności powinien skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie „Kontakt z nami” znajdującym się poniżej.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z Polityką dotyczącą plików cookie lub jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych bądź skorzystać z jakichkolwiek praw wymienionych w punkcie „Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?” znajdującym się powyżej, należy przesłać pisemne żądanie do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres:

VF International Sagl, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Szwajcaria – attn. Privacy Office privacy_europe@vfc.com

Aby móc skorzystać z praw wymienionych w punkcie „Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?” znajdującym się powyżej, należy najpierw potwierdzić swoją tożsamość.

Wszelkie informacje związane z prawami użytkownika opisanymi w punkcie „Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?” znajdującym się powyżej będziemy przekazywać użytkownikowi nieodpłatnie. Jednak w przypadku żądań, które są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

  • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji lub prowadzenia komunikacji bądź też podjęcia żądanych działań, albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem (tj. całkowicie je odrzucić).

VF Europe BV, z siedzibą pod adresem Fountain Business Park, C. Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, Belgia, VAT BE 0405.039.138 RPM, oddział w Mechelen w Antwerpii pełni rolę przedstawiciela VF International dla celów zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.Jeśli użytkownik chce wnieść skargę odnośnie do przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo do złożenia jej do właściwego organu nadzorczego.