POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Czym jest niniejszy dokument i jakie jest jego znaczenie? Co się stanie z moimi osobistymi danymi na tej Stronie internetowej?
Niniejsza polityka prywatności ("Polityka prywatności") ma zastosowanie dla Strony internetowej http://www.vans.eu ("Strona internetowa") i opisuje wszystkie czynności związane z przetwarzaniem, przeprowadzane za pośrednictwem tej Strony internetowej przez spółkę VF International Sagl - Oddział Vans (“Vans®”), będącej jej właścicielem i administratorem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Vans®, w czasie gdy będziesz odwiedzać Stronę internetową i korzystać z usług i funkcji oferowanych przez tę stronę. Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z Zaleceniem nr 2/2001, przyjętym w dniu 17 maja 2001 r. przez grupę roboczą ds. Ochrony danych na mocy art. 29, w odniesieniu do minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych on-line w obrębie Unii Europejskiej, a także stanowi oświadczenie informacyjne skierowane do osób, których dotyczą dane osobowe, zgodnie z prawem szwajcarskim oraz zasadami i normami przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej ("Ustawa o ochronie danych osobowych"), jakim podlega proces przetwarzania danych przez Vans®.

Polityka prywatności określa tożsamość administratora odpowiedzialnego za zarządzanie danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanymi na Stronie internetowej, rodzaj gromadzonych danych osobowych, cele i warunki przetwarzania danych, zakres przekazywania danych osobowych osobom trzecim, środki bezpieczeństwa przyjęte w celu zabezpieczenia i ochrony danych oraz sposób, w jaki możesz sprawdzać przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także egzekwować prawa przysługujące Ci na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Kto jest administratorem moich danych osobowych? Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie?
Administratorem danych osobowych jest: VF INTERNATIONAL S.A.G.L. – VANS DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 – Stabio, Szwajcaria, kontakt.

VF NORTHERN Europe Limited, z siedzibą prawną przy 15, Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Wielka Brytania, działa jako przedstawiciel VF International, mając na celu zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, a także jako Podmiot upoważniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu i na podstawie zaleceń VF, w zakresie zarządzania działem obsługi klienta i centrum telefonicznej obsługi klientów VF.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane? W jakim celu?
Ogólnie rzecz biorąc, odwiedzanie Strony internetowej i korzystanie z jej treści nie jest równoznaczne z gromadzeniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w czasie, gdy odwiedzasz Stronę internetową i korzystasz z jej treści, ogranicza się do danych o odwiedzanych stronach, są to więc dane, których transmisja do Strony internetowej jest niejawna w funkcjonowaniu systemów odpowiedzialnych za zarządzanie Stroną internetową i w internetowych protokołach komunikacyjnych. Dane o odwiedzanych stronach to na przykład adresy IP urządzeń używanych do łączenia się ze Stroną internetową i inne parametry dotyczące urządzenia i systemu operacyjnego. Wyżej wymienione dane o odwiedzanych stronach i, na przykład, liczba odwiedzin oraz czas spędzony na Stronie internetowej to dane gromadzone i przetwarzane przez VANS® wyłącznie do celów statystycznych, w formie anonimowej, w celu pomiaru i poprawy funkcjonowania Strony internetowej. Ze względu na naturę danych o odwiedzanych stronach, mogą one prowadzić do identyfikacji użytkowników, jeśli zostaną powiązane z danymi pozostającymi w posiadaniu osób trzecich; jednakże VANS® nie gromadzi danych o odwiedzanych stronach w celu ich kojarzenia z określonymi użytkownikami. Dane o odwiedzanych stronach są usuwane po przetworzeniu w postaci anonimowej; dane te mogą być wykorzystywane do oceny ewentualnej odpowiedzialności w przypadku przestępstw informacyjnych dokonanych przeciwko Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. Z wyjątkiem wyżej wspomnianych okoliczności, VANS® przechowuje dane o odwiedzanych stronach maksymalnie przez czas dozwolony obowiązującymi przepisami prawnymi i w formie anonimowej. 

Ponadto VANS® gromadzi i przetwarza dane osobowe dobrowolnie udostępniane przez użytkownika podczas interakcji z funkcjonalnościami Strony internetowej oraz poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Stronę internetową, na przykład przy otwarciu konta lub przesłaniu przez użytkownika treści wygenerowanych na Stronie internetowej; poprzez subskrypcję newslettera lub listy mailingowej VANS®; zakup produktów za pośrednictwem Strony internetowej, obejmujący wszystkie czynności związane z zakupem towarów, na przykład dostawę towarów, kwestie fakturowania, zwrot i wymianę towarów, przyjmowanie zwrotów, zakup i używanie kart upominkowych i elektronicznych kart upominkowych, w stosownych przypadkach, działania związane z płatnościami, w tym zapobiegania nadużyciom finansowym oraz obsługa klienta i wymiana informacji z naszym centrum obsługi telefonicznej; uczestnictwo w promocjach i innych inicjatywach realizowanych lub przekazywanych za pośrednictwem Strony internetowej, takich jak np. programy lojalnościowe, konkursy i losowania, prośby o informacje od VANS® lub przesłanie do VANS® zapytań, powiadomień lub informacji zwrotnych za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub za pośrednictwem Strony internetowej. Przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz w celu oceny i ochrony przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą ulegać przetwarzaniu także wtedy, gdy kontaktujesz się z działem obsługi klienta i z centrum obsługi telefonicznej, które wymieniają z Tobą informacje, a tym samym przetwarzają Twoje dane osobowe przez e-mail, w komunikatorach i telefonicznie. Centrum obsługi telefonicznej zarejestruje również Twój numer telefonu w celu świadczenia usług call-back i back-office w celu zapewnienia Ci wymaganego wsparcia i informacji. W niektórych przypadkach, na potrzeby wewnętrznych szkoleń, kontroli i weryfikacji jakości, połączenie telefoniczne może być rejestrowane, a e-maile mogą być zapisywane w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę o ochronie danych osobowych. Zawsze będziesz z wyprzedzeniem informowany/ informowana o nagraniu rozmowy i będziesz mieć możliwość niewyrażenia zgody na takie nagranie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do celów weryfikacji w związku z zakupem lub z innych powodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie opcjonalnej zgody, VANS® może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach badawczych; w celach marketingowych, to jest do wysyłania, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, takich jak SMS, MMS, faks itd., informacji promocyjnych i materiałów dotyczących produktów i usług VANS®, specjalnych inicjatyw dotyczących cen i promocji oraz takich działań jak programy lojalnościowe, wydarzenia, wystawy i targi organizowane przez grupę VF (do której należy VANS®) lub do których należy grupa VF; oraz na potrzeby profilowania. Na potrzeby wspomnianych powyżej działań marketingowych i profilowania możemy udostępniać dane osobowe również innym spółkom należącym do grupy VF. Będziesz mieć zawsze możliwość, w dowolnym momencie i bezpłatnie, cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji i materiałów promocyjnych; w każdej wiadomości znajduje się specjalna sekcja z podanymi warunkami cofnięcia zgody (procedura jest prosta i bezpłatna). Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez VANS® obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak ulica, numer telefonu, adres e-mail i inne dostarczane przez Ciebie informacje o charakterze fakultatywnym. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych VANS® potrzebuje Twojej zgody przed przystąpieniem do przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jeśli udostępniłeś/ udostępniłaś nam dane osobowe o innej osobie (na przykład podczas korzystania z funkcji e-mail do znajomego, funkcji kart podarunkowych lub do innych celów) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejszym potwierdzasz, że wspomniane udostępnienie, a także dalsze przetwarzanie, na mocy niniejszej Polityki Prywatności, są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, dlatego też powinieneś/ powinnaś, na przykład, poinformować taką osobę i uzyskać jej zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Gdzie będą przechowywane moje dane osobowe?
Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Strony internetowej będą przetwarzane i przechowywane przez VANS®; spółka Rackspace Limited (zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 03897010, z siedzibą prawną przy 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ) świadczy dla VANS® usługi hostingowe w zakresie Strony internetowej oraz powiązanej bazy danych, dlatego też niektóre dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem środków elektronicznych mogą być przechowywane przez tę spółkę, będącą stroną trzecią. W każdym przypadku dane osobowe są przetwarzane tylko przez specjalnie upoważnionych pracowników, wyznaczonych do uzyskiwania dostępu i przetwarzania danych, w tym przez pracowników wyznaczonych do przeprowadzania czynności związanych z konserwacją specjalną Strony internetowej.

5. Czy Strona internetowa używa plików cookie? Do czego one służą?
Nasza Strona internetowa korzysta z plików cookie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia przez Stronę internetową. Pliki cookie są przesyłane na Twoje urządzenie, dzięki czemu Strona internetowa rozpoznaje Cię i przechowuje pewne dotyczące Ciebie informacje, w celu umożliwienia Ci korzystania z oferowanej na niej usługi lub w celu ulepszenia takiej usługi.

Możemy używać różnych rodzajów plików cookie. Możemy używać tak zwanych "niezbędnych" plików cookie, umożliwiających korzystanie z głównych funkcjonalności Strony internetowej, takich jak na przykład logowanie i realizowanie zamówienia na produkty. Te pliki cookie nie gromadzą informacji o danych osobowych w celach marketingowych i nie można ich również wyłączyć.

"Funkcjonalne" pliki cookie zapewniają bardziej zaawansowane funkcje, takie jak zapamiętywanie szczegółów logowania, zapamiętywanie tego, co jest w koszyku oraz zapamiętywanie preferencji, takich jak język i kraj, a także przeprowadzanie analizy korzystania ze Strony internetowej, pozwalającej na pomiar i doskonalenie wydajności. Także te pliki cookie nie zbierają informacji, na podstawie których można byłoby zidentyfikować użytkowników. Te pliki cookie można wyłączyć.

"Reklamowe" pliki cookie mogą służyć do rejestrowania pewnych Twoich zachowań lub preferencji; ma to na celu przedstawianie Ci treści jak najbardziej odpowiadających Twoim zainteresowaniom, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych i po uzyskaniu Twojej zgody, o ile jest ona wymagana przez prawo. Takie pliki cookie mogą również umożliwiać Ci udostępnianie niektórych treści Strony internetowej za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter. Aby zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności, odwiedź strony sieci społecznościowych. W przypadku Facebooka i Twittera odwiedź stronę https://www.facebook.com/help/cookies i https://twitter.com/privacy. Te pliki cookie można wyłączyć.

W każdym razie nasze pliki cookie nie uruchamiają programów na urządzeniach użytkowników ani nie wysyłają na nie wirusów i nie dają jakiejkolwiek kontroli nad urządzeniem. VANS® nie używa plików cookie do monitorowania aktywności użytkownika lub urządzenia.

Kliknij tutaj, aby ustalić swoje preferencje dotyczące otrzymywania plików cookie z naszej Strony internetowej.

Po zaakceptowaniu korzystania z plików cookie na Stronie internetowej Twoje preferencje dotyczące korzystania z plików cookie dla przyszłych odwiedzin na Stronie internetowej zostaną zapisane w formie pliku cookie na Twoim komputerze i pozostaną tam, dopóki nie skorzystasz z funkcji usuwania plików cookie z urządzenia. Jeśli wyłączysz używane przez nas pliki cookie, niektóre części Strony internetowej mogą nie działać poprawnie, w zależności od typu pliku cookie, który został wyłączony.

6. W jaki sposób VANS® przetwarza dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przez VANS® są przetwarzane głównie za pośrednictwem środków elektronicznych i zautomatyzowanych, ale również bez ich użycia (przetwarzanie w formie wydruków), w oparciu o procedury i logikę zgodne z celami przetwarzania danych, określonymi w niniejszym dokumencie. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i poufności, i są przechowywane wyłącznie przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów określonych w zakresie przetwarzania danych, spełniając wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Czy dane osobowe przekazane do VANS® są bezpieczne? Czy mogę aktualizować moje dane osobowe?
VANS® zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane przez VANS® zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, określonymi przez obowiązujące przepisy prawa, w celu niedopuszczenia do choćby przypadkowej utraty i zniszczenia danych, do nieuprawnionego dostępu do danych oraz do nielegalnego lub nieuczciwego wykorzystania danych. Ponadto systemy informacyjne i programy komputerowe są skonfigurowane w taki sposób, aby dane osobowe i identyfikacyjne były wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, wyłącznie do realizowania konkretnych celów przetwarzania.

VANS® stosuje wiele zaawansowanych technologii i procedur bezpieczeństwa, służących do ochrony danych osobowych przed przedstawionymi powyżej zagrożeniami. Na przykład dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, znajdujących się w kontrolowanych lokalizacjach. Ponadto, w celu przekazywania niektórych danych za pośrednictwem Internetu, stosuje się techniki szyfrowania, takie jak protokół SSL (Secure Socket Layer). 

Możesz pomóc VANS® w aktualizowaniu i utrzymywaniu dokładności danych osobowych przekazywanych do VANS®, informując nas o wszelkich zmianach dotyczących adresu, stanowiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail). Po założeniu konta na stronie VANS®, możesz przeprowadzać takie aktualizacje on-line, postępując zgodnie z instrukcjami podawanymi na stronach swojego konta.

8. Czy VANS® udostępnia zgromadzone dane osobowe? Komu? W jakim celu?
VANS® udostępnia dane osobowe w granicach i na warunkach określonych w niniejszej Polityce prywatności, w każdym przypadku, w granicach zgody na gromadzenie danych osobowych, jaką wyraził każdy z użytkowników, o ile wymaga tego Ustawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane przez VANS® pracownikom wewnętrznym i zewnętrznym, którzy muszą mieć dostęp do takich danych z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie przetwarzania, określonych w niniejszym dokumencie, a także każdemu wyznaczonemu Podmiotowi upoważnionemu do przetwarzania danych. Aktualna lista podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych, a także celów, dla jakich można udostępniać dane, będzie przekazywana przez VANS® nieodpłatnie, na wniosek użytkowników. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do instytucji, organów, instytucji publicznych, banków i instytucji finansowych, specjalistów, niezależnych doradców, także w formie stowarzyszeń, do partnerów biznesowych i do dostawców usług będących stroną trzecią, do których VANS® może zwracać się o usługi specjalistyczne, techniczne i organizacyjne, związane z zarządzaniem Stroną internetową a także z działaniami na niej wykonywanymi, jak na przykład sprzedaż towarów i działania pokrewne, zarządzanie funkcjonalnościami oferowanymi na Stronie internetowej oraz działania i usługi, które użytkownicy mogą subskrybować i z których mogą korzystać za pośrednictwem Strony internetowej, a także w odniesieniu do usług ściśle funkcjonalnych w celu osiągnięcia innych, określonych tu celów związanych z przetwarzaniem. Na potrzeby funkcjonalne w ramach zarządzania Stroną internetową i związanych z nią działań, na przykład w celu zakupu towarów za pośrednictwem Strony internetowej, możemy przekazywać dane osobowe również innym spółkom należącym do grupy VF w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z kolei będą przetwarzać takie dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, do powyżej określonych celów, w tym na potrzeby działań marketingowych i profilowania. W celu sfinalizowania transakcji zakupu i przetworzenia płatności za pośrednictwem platformy e-commerce, korzystamy z usług innych dostawców. Dostawcy usług są związani zobowiązaniami umownymi, dlatego też będą wdrażać odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa i poufności danych osobowych oraz informacji o karcie kredytowej.

Dane osobowe mogą być również przekazywane osobom trzecim w przypadku fuzji, przejęć, przeniesienia któregokolwiek z naszych aktywów, produktów, stron internetowych lub operacji. Takim osobom trzecim będą przekazywane wyłącznie informacje niezbędne do wykonywania powierzonych im funkcji, w ślad za ich oświadczeniem dotyczącym wykorzystywania otrzymanych informacji wyłącznie na określone powyżej potrzeby przetwarzania, przy zachowaniu poufności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz instrukcjami otrzymanymi przez VANS®.

Z wyjątkiem powyższych postanowień, dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, osobom fizycznym ani osobom prawnym, które nie są związane z VANS® lub które nie sprawują funkcji biznesowych, zawodowych lub technicznych na rzecz VANS®. Dane osobowe mogą być dalej przekazywane osobom będącym prawomocnym adresatem powiadomień, zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów prawnych, a więc na przykład w przypadku procesów sądowych wnioski właściwych sądów i organów, lub innych zobowiązań prawnych, w celu ochrony i obrony praw i własności VANS® i Strony internetowej. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych.

9. Czy mam obowiązek udostępnić swoje dane osobowe? Jakie są konsekwencje odmowy ich przekazania?
Z zastrzeżeniem wyżej zamieszczonego opisu dotyczącego danych o odwiedzanych stronach (proszę zapoznać się z powyższym rozdziałem "Charakter i rodzaj przetwarzanych danych"), udostępnienie danych osobowych może być konieczne do realizacji niektórych usług i funkcji oferowanych przez Stronę internetową, a także wymagane, jak w przypadku subskrypcji na Stronie internetowej, subskrypcji newslettera VANS®, zakupu produktów za pośrednictwem Strony internetowej, zarządzania uczestnictwem w programach lojalnościowych, promocjach i innych inicjatywach przekazywanych za pośrednictwem Strony internetowej, odpowiadania na prośby o informacje, pytania, powiadomienia lub opinie zwrotne przesyłane do VANS® oraz zarządzania tego typu korespondencją. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku działań wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. W wyżej wymienionych okolicznościach odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwiłaby VANS® wywiązywanie się ze zobowiązań umownych lub dostarczenie określonych powyżej wymaganych usług, produktów lub informacji.

Udostępnianie danych na potrzeby ankietowania, marketingu i profilowania, zgodnie z powyższym wyszczególnieniem, jest nieobowiązkowe; odmowa udostępnienia danych osobowych w tych okolicznościach nie będzie miała wpływu na wywiązywanie się VANS® ze zobowiązań umownych, a także na świadczenie określonych powyżej usług, dostarczanie zamówionych produktów lub informacji.

10. Czy Strona internetowa zawiera elementy, którymi administrują osoby trzecie? Czy VANS® ponosi odpowiedzialność za nie?
Strona internetowa może zawierać linki do innych stron, a także obiekty lub elementy, którymi administrują osoby trzecie.

Przykładem są wtyczki, które mogą łączyć naszą Stronę internetową z sieciami społecznościowymi, takimi jak Facebook czy Twitter ("wtyczki społecznościowe"), oznaczone zazwyczaj odpowiednim logo sieci społecznościowych.  Jeśli znajdziesz na naszej Stronie internetowej wtyczkę społecznościową i klikniesz na nią, Twoja przeglądarka może wysłać do takiej sieci społecznościowej niektóre dotyczące Cię dane, takie jak identyfikator użytkownika, informacje na Stronie internetowej, data i godzina oraz inne informacje związane z przeglądarką. Takie informacje będą przetwarzane przez sieci społecznościowe, będące własnością osób trzecich i obsługiwane przez osoby trzecie, zgodnie z ich polityką prywatności.

VANS® nie ma dostępu do ani możliwości kontrolowania takich elementów, obiektów, wtyczek, plików cookie, web beacon i innych elementów lub technologii śledzenia, będących własnością osób trzecich i obsługiwanych przez osoby trzecie, a dostępnych na naszej Stronie internetowej lub na stronie trzeciej, na którą użytkownicy mogą wchodzić ze Strony internetowej, a także metod przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem takich elementów lub stron internetowych; w związku z tym VANS® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie strony internetowe. Użytkownicy powinni zapoznać się z polityką prywatności stron internetowych osób trzecich i z elementami dostępnymi na Stronie internetowej, aby dowiedzieć się o warunkach przetwarzania danych osobowych, ponieważ niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Strony internetowej.

11. Jakie prawa przysługują mi w związku z moimi danymi osobowymi gromadzonymi i przetwarzanymi przez VANS®?
W dowolnym momencie możesz egzekwować prawa określone przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo do uzyskania w dowolnym momencie potwierdzenia, że dane osobowe istnieją lub nie istnieją, weryfikowania ich treści, pochodzenia i dokładności, zwrócenia się o ich uzupełnienie, aktualizację, zmianę, usunięcie, a także możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych podając prawomocne uzasadnienie (w każdej chwili możesz bezpłatnie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego). 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę VF i z egzekwowaniem praw wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, można kontaktować się ze spółką VF NORTHERN EUROPE Limited, działającą w charakterze Podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych VF, pod adresem: "VF NORTHERN EUROPE Limited - Obsługa klienta e-commerce VANS®, Park Road East, Claverton, Nottingham, NG14 6GD, Wielka Brytania". Pełne dane kontaktowe zostały podane na naszej stronie Kontakt.

Niniejsza Polityka prywatności podlega aktualizacji i zmianom wprowadzanym przez VANS®. Wersja opublikowana na Stronie internetowej jest aktualnie obowiązującą wersją. W przypadku wprowadzenia przez VANS® zmian do niniejszej Polityki prywatności, powiadomimy użytkowników o takich zmianach, publikując na stronie głównej Strony internetowej link do zmienionej polityki prywatności, o treści "Nowa wersja Polityki prywatności". VANS® zachęca użytkowników do okresowego przeglądu Polityki prywatności w celu uzyskania informacji o wszelkich istotnych zmianach.

Ostatnia aktualizacja: Kwiecień 2016

* * * * * * *