NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY POLITYKI PRYWATNOŚCI

PEŁEN TEKST NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zakres

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych klientów oraz osób odwiedzających witrynę / przez spółkę VF International Sagl (która prowadzi tę witrynę internetową i odpowiada za działania marketingowe VF) oraz przez lokalne jednostki zależne VF (odpowiedzialne za zakupy dokonywane przez internet lub w sklepie). Więcej informacji

Jakie informacje gromadzimy

Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika przy okazji:

  • korzystania z tej witryny (np. otwarcia konta, przekazania treści itp.);
  • udziału w naszych działaniach marketingowych lub subskrybowania produktów o takim charakterze (np. newslettery, programy lojalnościowe itp.);
  • kupowania od nas produktów (przez internet lub w sklepie);
  • kontaktowania się z obsługą klienta.

Ponadto automatycznie gromadzimy pewne informacje o sposobach korzystania z tej witryny (np. adres IP, liczba wizyt, czas spędzony w witrynie itp.) i łączymy je, by monitorować i udoskonalać jej funkcjonowanie.Więcej informacji

Do jakich celów wykorzystujemy dane

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, aby:

  • administrować tą witryną internetową;
  • wysyłać materiały marketingowe, umożliwiać uczestnictwo w promocjach, przeprowadzać ankiety wśród klientów oraz realizować działania związane z profilowaniem;
  • inalizować zakupy użytkownika i obsługiwać je, realizować obsługę klienta i reagować na prośby użytkownika;
  • udoskonalać nasze produkty i usługi.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych marketerom spoza grupy VF. Więcej informacji

Jak długo przechowujemy dane

Dane osobowe przechowujemy tylko przez taki okres, jaki jest konieczny dla realizacji tych celów. Może on wynosić nawet 10 lat po zakończeniu relacji umownej z użytkownikiem (zgodnie z przepisami o przedawnieniu dla roszczeń prawnych w większości państw EOG), chyba że na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych zastosowanie ma krótszy lub dłuższy okres przechowywania. Więcej informacji

Podmioty, którym udostępniamy dane

Lokalna jednostka zależna VF, od której użytkownik kupuje produkty, udostępnia jego dane osobowe spółce VF International Sagl na potrzeby marketingu (jeśli jednak wymaga tego prawo, przed przekazaniem danych prosimy o wyrażenie na to zgody).

Ponadto dane osobowe udostępniamy również:

  • innym podmiotom z grupy VF i usługodawcom zewnętrznym, którzy pomagają nam prowadzić tę witrynę oraz dostarczają nasze produkty i świadczą usługi (odbiorcy ci działają w naszym imieniu i wyłącznie na podstawie otrzymanych od nas poleceń);
  • podmiotom zewnętrznym w razie procesów sądowych, żądań ze strony sądów lub innych organów władzy, na podstawie innych zobowiązań prawnych, w celu ochrony naszych praw bądź też przy okazji fuzji, przejęcia lub przeniesienia aktywów.

Niektórzy z tych odbiorców mają siedziby poza EOG, dbamy jednak o to, by dane osobowe były przez cały czas odpowiednio chronione (jeśli kraj docelowy nie należy do grupy krajów, co do których Komisja Europejska uznała, że oferowany przez nie poziom ochrony jest odpowiedni, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie transferu danych).Więcej informacji

Dane niezbędne i opcjonalne

Niektóre dane osobowe są niezbędne do zakończenia procesu zakupowego lub realizacji oczekiwanej od nas usługi. Odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację zakupu lub zapewnienie żądanej usługi.

Jednak przekazywanie danych osobowych na potrzeby ankiety, marketingu lub w innych celach związanych z profilowaniem jest opcjonalne. Odmowa ich podania nie wpłynie na zakup lub realizację żądanych usług. Więcej informacji

Prawa użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym (w stosownych przypadkach) z prawa do uzyskiwania dostępu do danych, ich korygowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, który to sprzeciw użytkownik może wnieść nieodpłatnie w dowolnym momencie), z prawa do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Więcej informacji

Stosujemy pliki cookie

Pewne informacje są gromadzone w tej witrynie internetowej przy użyciu plików cookie i innych technologii śledzenia. Ustawieniami dotyczącymi plików cookie można zarządzać za pośrednictwem naszego narzędzia lub z poziomu przeglądarki. Więcej informacji

Łącza podmiotów zewnętrznych

W witrynie internetowej mogą być zamieszczone łącza do innych witryn, jak również obiekty lub elementy kontrolowane przez podmioty zewnętrzne. Nie mamy do nich dostępu ani ich nie kontrolujemy, dlatego też nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Więcej informacji

Kontakt z nami

Z wszelkimi pytaniami lub prośbami dotyczącymi wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika bądź też w celu skorzystania ze swoich praw użytkownik może zwrócić się do naszego biura ds. prywatności danych pod adresem privacy_europe@vfc.com.