RÓWNOŚĆ
2022

BĄDŹMY SOBĄ - WSZYSCY RAZEM

*
*BĄDŹMY SOBĄ - WSZYSCY RAZEM

BĄDŹMY SOBĄ - WSZYSCY RAZEM

Celebrując ideę równości, wspieramy kreatywność i wolność ekspresji, szerząc historie i przesłanie społeczności LGBTQI+. Naszą misją jest inspirowanie i umożliwianie kreatywnego wyrażania siebie – jest to możliwe tylko w sytuacji, kiedy każdy ma ku temu równe szanse.

POZNAJ ARTYSTKI

ZAANAGAŻOWANE ARTYSTKI

POZNAJ ARTYSTKI

ZAANAGAŻOWANE ARTYSTKI

POZNAJ ARTYSTKI

ZAANAGAŻOWANE ARTYSTKI
01

ASHLEY
LUKASHEVSKY

KUPUJ PRODUKTY Z KOLEKCJI
KUPUJ PRODUKTY Z KOLEKCJI
02

KAITLIN
CHAN

KUPUJ PRODUKTY Z KOLEKCJI
KAITLIN CHAN
KUPUJ PRODUKTY Z KOLEKCJI
03

SARA
LORUSSO

KUPUJ PRODUKTY Z KOLEKCJI

RÓWNOŚĆ 2022

KUPUJ PRODUKTY Z KOLEKCJI

RÓWNOŚĆ 2022

KUPUJ PRODUKTY Z KOLEKCJI

RÓWNOŚĆ 2022
KUPUJ TERAZ

Nasza nowa kolekcja odzieży i obuwia czerpie inspirację ze społeczności LGBTQI+ oraz ducha kreatywnej samoekspresji, jak również wspiera inkluzywność i rozwój społeczeństwa równych szans.

Vans

WHERE LOVE IS ILLEGAL

RÓWNOŚĆ 2022

WHERE LOVE IS ILLEGAL

RÓWNOŚĆ 2022

WHERE LOVE IS ILLEGAL

RÓWNOŚĆ 2022
VANS Z DUMĄ WSPIERA INICJATYWĘ WHERE LOVE IS ILLEGAL.

Nasza kampania stworzona przez organizację non-profit Witness Change wspiera głosy członków społeczności LGBTQI+, aby inspirować kontakty, transformować opinie i zmieniać zasady. Firma Vans przekazała darowiznę w wysokości 50 000 USD na rzecz pierwszego stypendium Where Love is Illegal, w ramach którego fotografka i dwóch fotografów LGBTQI+ zostało nagrodzonych za dokumentowanie historii społeczności queer.

Wyróżnionych artystów: Anton Shebetko, Kwasi Darko,
Camille Farrah Lenain

Więcej informacji wkrótce.

Wyróżnionych artystów: Anton Shebetko, Kwasi Darko,
Camille Farrah Lenain

Więcej informacji wkrótce.

Vans