WARUNKI SPRZEDAŻY

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

1. Czym jest niniejszy dokument i jakie jest jego znaczenie?
Niniejsze warunki sprzedaży ("Warunki sprzedaży") regulują zakup produktów, które promujemy i sprzedajemy na niniejszej stronie internetowej ("Produkty") oraz wysyłkę takich produktów w krajach, do których dostarczamy. "Strona internetowa" oznacza stronę znajdującą się pod adresem http://www.vans.eu. Dokonując zakupu na niniejszej stronie internetowej jesteś proszony/ proszona o potwierdzenie akceptacji Warunków sprzedaży, co jest równoznaczne z zawarciem między Tobą a nami umowy podlegającej niniejszym Warunkom sprzedaży. Pamiętaj, aby przed złożeniem zamówienia na produkty na niniejszej stronie internetowej ("Zamówienie"), dokładnie przeczytać Warunki sprzedaży .

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, sprawdź naszą stronę FAQ lub skontaktuj się z Działem obsługi klienta, pod adresem wskazanym na naszej stronie Kontakt.

2. Kim jesteśmy?
W niniejszych Warunkach sprzedaży “VF”, “my”, "VANS®" i “nas” oznacza sprzedawcę produktów, czyli spółkę VF INTERNATIONAL S.A.G.L. - oddział VANS®, z siedzibą prawną przy Via Laveggio, 5, 6855 – Stabio, Szwajcaria, wpisaną do rejestru spółek pod numerem Stabio - CH-514.4.028.163-8, NIP CHE-111.650.898. Można kontaktować się z nami pod adresem podanym na stronie Kontakt, prowadzonej przez Dział obsługi klienta. Nasz Dział obsługi klienta funkcjonuje przy spółce należącej do naszej grupy, VF NORTHERN EUROPE LTD, z siedzibą prawną przy 15, Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Wielka Brytania. Zaimek “Ty” oznacza w niniejszym dokumencie klienta.

3. Czy opisy produktów i ceny są prawidłowe?
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o produktach były dokładne i aktualne. Nie gwarantujemy jednak, że w opisie i/ lub cenach produktów nie wystąpią żadne błędy lub że produkty będą zawsze dostępne w momencie zamówienia.

Ponadto kolory widoczne na ekranie mogą zależeć od systemu komputerowego i ustawień, więc nie możemy zagwarantować, że Twój komputer będzie dokładnie oddawać faktyczne kolory.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania informacji o produktach wyświetlanych na naszej stronie internetowej, w tym cen, opisu i dostępności. Jednakże zmiany te nie będą miały wpływu na zamówienia, dla których otrzymałeś już wiadomość z Potwierdzeniem otrzymania zamówienia (patrz poniżej).

4. W jaki sposób mogę dokonać zakupów na niniejszej stronie internetowej?
Opisujemy tutaj wszystkie etapy niezbędne do dokonania zakupu (w kategoriach prawnych, do zawarcia umowy kupna) na naszej stronie internetowej. Opisany poniżej proces będzie dostępny w następujących językach, także zależnie od kraju, w którym masz dostęp do naszej strony internetowej: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, niderlandzki.

Po zakończeniu procesu otrzymasz zawartą z nami umowę; my również będziemy mieć do niej dostęp, jednak bez możliwości wprowadzania zmian.

Krok 1: złóż zamówienie
Aby dokonać zakupu, musisz najpierw złożyć zamówienie na produkty. Następnie zamówienie musi być przez nas zaakceptowane.

Aby złożyć zamówienie, musisz mieć ukończone 18 lat. Aby złożyć zamówienie, musisz wybrać produkty na stronie internetowej, preferowany sposób wysyłki, a także inne usługi opcjonalne, a następnie kliknąć przycisk "KUP TERAZ". Nie przyjmujemy zamówień składanych w jakikolwiek inny sposób niż opisany powyżej.

Krok 2: potwierdzamy otrzymanie zamówienia
Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej otrzymasz automatyczny e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia ("Wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia". Wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia zawiera wszystkie szczegóły Twojego zamówienia (tj. nr zamówienia, informacje o produktach, ceny, adres dostawy, koszt dostawy i inne). Należy pamiętać że wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zamówienia NIE jest równoznaczna z potwierdzeniem Twojego zamówienia.

Krok 3: potwierdzamy wysyłkę produktów - umowa została zawarta!
Po zaakceptowaniu przez nas zamówienia wysyłamy Ci e-mail potwierdzający wysyłkę wszystkich lub niektórych produktów ("Wiadomość z potwierdzeniem wysyłki").

Po otrzymaniu wiadomości z potwierdzeniem wysyłki zamówienie uzyskuje status potwierdzenia, a tym samym zostaje zawarta umowa kupna faktycznie dostarczonych produktów. Na umowę składają się: Twoje Zamówienie; nasze Potwierdzenie otrzymania zamówienia i Potwierdzenie wysyłki; obowiązujące Warunki sprzedaży. Nie mają zastosowania żadne inne warunki.

Wiadomość z potwierdzeniem wysyłki zawiera niemodyfikowalną kopię Warunków sprzedaży obowiązujących w momencie zawarcia umowy kupna, do wykorzystania w razie potrzeby.

Jeżeli zamówienie nie zostanie przyjęte
Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze przyjmować zamówienia, jednak w pewnych przypadkach może zdarzyć się, że zamówienie nie zostanie potwierdzone, na przykład jeśli:
i.         udostępnisz nam niekompletne, nieprawidłowe lub fałszywe informacje dotyczące Twojej tożsamości, wieku, szczegółów płatności, informacji rozliczeniowych, adresu wysyłki;
ii.         na naszej stronie internetowej wystąpił błąd dotyczący zamówionych produktów, na przykład ich ceny lub opisu;
iii.         nie mamy na stanie zamówionych produktów lub są one już niedostępne;
iv.         Mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że zamierzasz odsprzedawać produkty.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia Twojego zamówienia, skontaktujemy się z Tobą w możliwie jak najszybszym czasie, nie później niż 30 dni od daty zamówienia. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Twojego zamówienia ze względu na niedostępność zamówionych produktów, błędną cenę lub błędne informacje na naszej stronie internetowej, dokonamy zwrotu pieniędzy wpłaconych ewentualnie za produkty, których dotyczyły takie błędy.

5. Jak mogę zapłacić za produkty?
Akceptujemy różne metody płatności za zakupy dokonane na naszej stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w naszych Warunkach płatności.

6. Kiedy zostaną dostarczone produkty? Czy mogę śledzić moją przesyłkę?
Oferujemy szeroki wybór opcji dostawy, dając Ci możliwość wyboru najlepiej odpowiadającego Twoim potrzebom. Dla poszczególnych opcji dostawy mogą obowiązywać odrębne warunki i różne opłaty. Więcej szczegółów znajdziesz w naszych Warunkach dostawy.

Wysyłkę swoich produktów możesz śledzić klikając link "Sprawdź status swojego zamówienia", umieszczony w wiadomości z potwierdzeniem wysyłki. Link ten przekieruje Cię na stronę kuriera, pamiętaj, że nie jesteśmy jej administratorem.

7. Chcę zwrócić produkt zakupiony na tej stronie. Jak mam postępować?
Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu dokonanego w VANS®, zrozumiemy jednak, jeśli będziesz chciał/ chciała zwrócić wybrane lub wszystkie produkty. Jeśli nie jesteś zadowolony/ zadowolona lub po prostu zmieniłeś/ zmieniłaś zdanie, możesz zwrócić zakupione produkty w ciągu 30 dni od ich otrzymania (prawo odstąpienia od umowy).

Ponadto możesz zwrócić wadliwe produkty w ciągu 2 lat (rękojmia dla dóbr konsumpcyjnych).

W obu przypadkach przysługuje Ci prawo do zwrotu pieniędzy. Wszystkie szczegóły, warunki oraz instrukcje dotyczące zwrotu znajdują się na naszej stronie Warunki zwrotu.

8. Z kim mogę się kontaktować w przypadku problemów z zakupem lub produktem, lub jeśli chcę złożyć skargę? Czy VANS® zapewnia posprzedażną obsługę klienta?
W przypadku wystąpienia problemów lub jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą produktu lub zakupu dokonanego na niniejszej stronie internetowej, lub jeśli po prostu potrzebujesz pomocy po sprzedaży, możesz skontaktować się z nami w sposób wskazany stronie Kontakt, administrowanej przez nasz Dział obsługi klienta. Nasz Dział obsługi klienta funkcjonuje przy spółce należącej do naszej grupy, VF NORTHERN EUROPE LTD.

9. Na czym polega odpowiedzialność spółki VANS® na wypadek problemów z zakupem lub produktem?
Nasza odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieznaczne zaniedbanie, niezależnie od gruntu prawnego, na jakim do takich zaniedbań doszło, ogranicza się do następujących działań: (i) jesteśmy odpowiedzialni do wysokości przewidywanych szkód typowych dla tego typu umów, spowodowanych naruszeniem istotnych zobowiązań umownych; (ii) nie ponosimy odpowiedzialności za nieznaczne zaniedbania w zakresie jakichkolwiek zobowiązań.

Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności prawnej i odpowiedzialności za szkody spowodowane w wyniku obrażeń ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania dla przypadków, dla których spółka VF przyjęła konkretne zobowiązania z tytułu gwarancji. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do naszej odpowiedzialności za koszty daremne.

W każdym przypadku jesteś zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań w celu uniknięcia szkód.

Należy również pamiętać, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia lub nieudane wywiązanie się z naszych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli przyczyną takich opóźnień lub nieudanego wywiązania się są wszelkie okoliczności niezależne od nas i leżące poza naszą racjonalną kontrolą, w tym na przykład klęski żywiołowe, wojny lub rozruchy, strajki, interwencje rządu, problemy po stronie naszego dostawcy/ naszych dostawców, nieprawidłowo dostarczone przez Ciebie informacje lub niedokonanie należnych płatności. Będziemy Cię informować o takich nieprzewidzianych zdarzeniach, jak najszybciej po ich wystąpieniu, i dołożymy wszelkich starań, aby w możliwie jak najszerszym zakresie zmniejszyć ich wpływ na efekty naszego działania. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 2 tygodnie, będziesz uprawniony do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu pieniędzy.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta, takie jak prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do bezpłatnej gwarancji dla wadliwych towarów, o czym mowa w powyższym punkcie 7, a także żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wyklucza ani nie ogranicza żadnej odpowiedzialność firmy VANS®, której nie można wykluczyć lub ograniczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Czy na niniejszej stronie internetowej są gromadzone i przetwarzane moje dane osobowe? Dlaczego? Jak?
Składając zamówienie wyrażasz zgodę na to, abyśmy przechowywali, przetwarzali i wykorzystywali Twoje dane osobowe w celu przetwarzania zamówienia. Twoje informacje przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką prywatności.

11. Korzystanie ze strony internetowej
Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega również naszym Warunkom korzystania ze strony internetowej, dostępnym tutaj.

12. Jakie prawo reguluje niniejsze przepisy? I jaki jest sąd właściwy w przypadku sporów? Czy VANS® ma własny kodeks postępowania?
Niniejsze Warunki sprzedaży reguluje prawo szwajcarskie, bez względu na konflikty przepisów prawa. Wszelkie spory związane z zakupami dokonywanymi na niniejszej stronie internetowej lub z jakimkolwiek produktem, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów handlowych w Zurychu, z zastrzeżeniem wszelkich praw, dla których na mocy prawa przewidziano prowadzenie postępowania sądowego w miejscu stałego pobytu lub zamieszkania konsumentów.

* * * * * * *