WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 

PRZED UŻYCIEM NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE ZASADY I WARUNKI UŻYTKOWANIA
 

1. Kim jesteśmy? Co znajduje się na niniejszej Stronie internetowej?
Niniejsze zasady i warunki użytkowania ("Warunki korzystania ze strony internetowej") regulują korzystanie ze Strony internetowej http://www.vans.eu ("Strona internetowa"). Właścicielem i administratorem strony internetowej jest VF INTERNATIONAL S.A.G.L., z siedzibą prawną przy Via Laveggio, 5, 6855 – Stabio, Szwajcaria, wpisana do rejestru spółek pod numerem Stabio - CH-514.4.028.163-8, NIP CHE-111.650.898 ("VANS®" lub "my"), kapitał własny 1 901 000,00 CHF. Można kontaktować się z nami za pośrednictwem strony Kontakt, prowadzonej przez Dział obsługi klienta. Strona internetowa służy nam do promowania, sprzedaży oraz dostarczania informacji na temat produktów VANS®, a także na temat sklepów VANS® i działań promocyjnych.

2. Co zrobić, jeśli zostanę poproszony o zarejestrowanie się i otwarcie konta?
Aby uzyskać dostęp do określonych funkcji Strony internetowej (na przykład z przyspieszonej weryfikacji), musisz się zarejestrować i otworzyć konto osobiste ("Konto"). Jesteś odpowiedzialny za wszystkie czynności przeprowadzane na Twoim koncie, chyba że Twoje konto zostało ewidentnie przejęte przez osobę trzecią bez twojej zgody. Jesteś odpowiedzialny za ochronę Twoich haseł dostępu i zachowanie ich w tajemnicy. VANS® nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez użytkownika z powodu nieprzestrzegania tych obowiązków. VANS® może usunąć lub zawiesić Twoje konto w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, jeśli: (i) VANS® uzna, że korzystasz z konta z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania ze Strony internetowej; (ii) VANS® uzna, że osoba trzecia korzysta z Twojego konta bez Twojej zgody, lub (iii) VANS® kieruje się uzasadnionymi względami bezpieczeństwa lub potrzebami związanymi z utrzymaniem. Konto można usunąć w każdej chwili, kontaktując się z Działem obsługi klienta przez naszą stronę Kontakt.

3. Jakie dotyczące mnie dane osobowe są przetwarzane przez VANS®?
Aby umożliwić Ci dostęp do funkcjonalności Strony internetowej, w tym do obszarów przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników lub do subskrypcji newslettera, możemy poprosić Cię o podanie niektórych danych osobowych. Działania prowadzone w zakresie przetwarzania przez nas takich danych zostały przedstawione w naszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi praktykami i zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, prosimy o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z niniejszej Strony internetowej.

4. Co się dzieje, gdy przesyłam wygenerowane przez mnie treści lub komentarze?

Strona internetowa obejmuje sekcje, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie generowanych przez nich treści, na przykład publikowania komentarzy lub przesyłania zdjęć, projektów, grafik, obrazów, tekstów, plików wideo, muzyki, dźwięków ("UGC"), w tym treści związanych z naszą usługą personalizowania produktów.  W odniesieniu do UGC MARKA jest tylko dostawcą hostingowym i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

Nie wolno udostępniać UGC o treściach nielegalnych, szkodliwych, groźnych, propagujących przemoc, obscenicznych, nieprzyzwoitych, pornograficznych, fałszywych, wprowadzających w błąd, zniesławiających, propagujących dyskryminację rasową, etniczną, seksualną lub nienawiść, zawierające wszelkiego rodzaju wirusy, złośliwe oprogramowanie, zachęty handlowe lub podobne, narzędzia marketingu referencyjnego lub treści naruszające wszelkiego rodzaju prawa własności intelektualnej osób trzecich lub prawa do ochrony danych osobowych. Nie wolno Ci udostępniać UGC zawierających jakiekolwiek elementy, w tym zdjęcia, które mogłyby być w dowolny sposób szkodliwe dla nieletnich. MARKA zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Strony internetowej wszelkich UGC, co do których niezależnie uzna, że nie spełniają one powyższych wymagań. W przypadku odrzucenia i/ lub usunięcia takich UGC ze Strony internetowej może zostać zawieszone lub usunięte Konto przesyłającego je użytkownika.

Udostępniając jakiekolwiek UGC na naszej Stronie internetowej, przyznajesz MARCE nieograniczone, niewyłączne, podlegające cesji, sublicencjonowaniu, wieczyste, ogólnoświatowe, w pełni opłacone prawo, tytuł i uprawnienia do wykorzystywania odpowiednich UGC. MARKA ma prawo do wykorzystywania Twojego UGC w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym do zapisywania, przechowywania, kopiowania, reprodukowania, publikowania, zamieszczania, przesyłania, rozpowszechniania, wyświetlania, transmisji, modyfikowania, tłumaczenia, włączania do innych materiałów, tworzenia dzieł pochodnych, a także do dowolnego posługiwania się nim na potrzeby handlowe. Wykorzystywanie obejmuje udostępnianie UGC na stronach internetowych MARKI, w sklepach internetowych i na oficjalnych stronach serwisów społecznościowych, a także w materiałach papierowych, również podczas wydarzeń promocyjnych lub kampanii.

MARKA ma prawo zdecydować czy UGC zostaną wykorzystane, kiedy i w jakiej formie. MARKA nie może w żaden sposób wspominać o imieniu i nazwisku nadawcy, używając w jakikolwiek sposób UGC.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje UGC były wykorzystywane na mocy niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej, nie udostępniaj ich.

Udostępniając jakiekolwiek UGC równocześnie oświadczasz, że (a) masz ukończone osiemnaście lat; (b) posiadasz wszystkie prawa do takich UGC; (c) w przypadku, gdy Twoje UGC obejmuje prawa własności intelektualnej, odniesienia osobiste lub inne elementy należące do osoby trzeciej (na przykład zdjęcie przedstawiające przyjaciela), posiadasz wszelkie niezbędne zgody takiej osoby trzeciej (w tym na przykład licencje praw autorskich i/ lub zgody w ujęciu prawa o ochronie danych osobowych), aby wykorzystanie UGC przez MARKĘ nie naruszało praw osób trzecich ani aby nie stało w sprzeczności z jakimkolwiek prawem, a także że (d) zobowiązujesz się przestrzegać niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej.

zobowiązujesz się do OCHRONY MARKI i do jej ZABEZPIECZENIA przed wszelkimi roszczeniami LUB SKARGAMI wnoszonymi przez osoby trzecie z tytułu domniemanego naruszenia ich praw.

W zależności od zawartości Twojego UGC, a także kraju, w którym się znajdujesz, odpowiednie UGC może zawierać dane osobowe, w odniesieniu do których udzielasz MARCE upoważnienia w zakresie dostępu i przetwarzania w ramach uprawnionego wykorzystywania Twojego UGC. 

5. Warunki #VANS Co oznacza ten hashtag? Na co wyrażam zgodę?
Jeśli zostałeś/ zostałaś tu przekierowany/ przekierowana, oznacza to, że VANS® polubił zdjęcie lub inną treść opublikowaną online ("UGC") z hashtagiem powiązanym z VANS® (np. z hashtagiem zawierającym nazwę VANS® lub inną nazwę, lub znak handlowy należący do VANS® ) i chciałby ją przedstawić na stronach internetowych VANS® i/ lub serwisach społecznościowych. W tym celu firma VANS® potrzebuje Twojej zgody na wykorzystanie Twojego wizerunku oraz danych osobowych, które mogą być zawarte w Twoim UGC.

Za Twoją zgodą Twoje UGC może być widoczne dla innych fanów i zwolenników VANS® na całym świecie. Doskonała okazja, aby na stronach internetowych VANS® pokazać swój styl całemu światu!

Jeśli odpowiesz na nasz komunikat "#YESVANS", udzielisz dla VANS® nieograniczonego, niewyłącznego, podlegającego cesji, sublicencjonowaniu, wieczystego, ogólnoświatowego, w pełni opłaconego prawa do wykorzystywania odpowiedniego UGC. VANS® ma prawo (choć nie jest zobowiązany) do wykorzystywania Twojego UGC w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym do zapisywania, przechowywania, kopiowania, reprodukowania, publikowania, zamieszczania, przesyłania, rozpowszechniania, wyświetlania, modyfikowania, tłumaczenia, włączania do innych materiałów, a także do dowolnego posługiwania się nim na potrzeby handlowe. Takie wykorzystanie obejmuje udostępnianie Twoich UGC na stronach internetowych Vans®, w sklepach internetowych i na oficjalnych stronach serwisów społecznościowych, a także podczas wydarzeń lub kampanii. Jeśli nie chcesz, aby Twoje UGC podlegały niniejszym Warunkom #VANS, nie wyrażaj swojej zgody na ich wykorzystywanie.

Odpowiedź o treści "#YESVANS" to równocześnie oświadczenie, że (a) masz ukończone osiemnaście lat; (b) posiadasz wszystkie prawa do swoich zdjęć; (c) w przypadku, gdy Twoje UGC obejmuje elementy należące do osoby trzeciej (na przykład zdjęcie przedstawiające przyjaciela), posiadasz wszystkie niezbędne zgody takiej osoby trzeciej (w tym na przykład licencje praw autorskich i/ lub zgody w ujęciu prawa o ochronie danych osobowych); (d) tym samym wykorzystanie UGC przez VANS® nie narusza praw osób trzecich ani nie stoi w sprzeczności z jakimkolwiek prawem, a także zobowiązujesz się przestrzegać Warunków VANS®.

Odpowiedź o treści "#YESVANS" oznacza również Twoją zgodę na  to, by zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć VANS® oraz każdą osobę działającą w imieniu VANS® przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami poniesionymi przez VANS® w związku z uprawnionym wykorzystywaniem UGC, zgodnie z powyższym opisem.

W zależności od zawartości Twojego UGC, a także kraju, w którym się znajdujesz, nazwa twojego konta w sieciach społecznościowych oraz Twoje UGC może zawierać dane osobowe, do których VANS® może mieć dostęp i które może przetwarzać w ramach wykorzystywania Twojego UGC.

Nasza Polityka prywatności opisuje działania VANS® związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym tych, które mogą być dostarczone do VANS® jako część Twojego konta sieci społecznościowej i/ lub udostępnionego UGC. Dane te VANS® będzie wykorzystywać do celów określonych w #WarunkachVANS.

Jeśli nie zgadzasz się z naszymi praktykami i zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, prosimy nie odpowiadać "#YESVANS" na nasz komunikat pod odpowiednim UGC.

Odpowiadając "#YESVANS" na komunikat z naszego konta VANS® udzielasz VANS® wyraźnej i konkretnej zgody na wykorzystanie wyżej opisanych danych osobowych w celach handlowych i marketingowych.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat produktów i wydarzeń organizowanych przez VANS®, serdecznie zapraszamy Cię do subskrypcji newslettera VANS®; kliknij tutaj.

W każdej chwili możesz bezpłatnie wycofać swoją zgodę na prawo do użytkowania oraz zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, wybierając jeden z następujących sposobów:

1.       wysyłając do VANS® wiadomość na adres e-mail podany na naszej stronie Kontakt;
2.       przez usunięcie UGC z odpowiedniej strony internetowej/ sieci społecznościowej lub usunięcie znaczników powiązanych z VANS®;
3.       klikając przycisk RAPORT, znajdujący się na stronie internetowej VANS® lub na stronach mediów społecznościowych, na których znajduje się UGC;
4.       aktywując narzędzie opt-out dostępne na stronie olapic.com/trust;
5.       w przypadku Instagrama, ustawiając swój profil Instagram na prywatny lub ustawiając konkretne zdjęcie jako element prywatny.

W maksymalnym dozwolonym przez obowiązujące prawo zakresie VANS® będzie zwolniony z odpowiedzialności za (i) wszelkie straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki, szczególne, pośrednie, uboczne lub wtórne; lub (ii) za utratę zysków, lub (iii) za utracone transakcje, umowy, wartość firmy, możliwości biznesowe; lub (iv) za utratę dochodów, przewidywanych oszczędności; lub (v) za utratę lub uszkodzenie danych lub informacji; lub (vi) za wszelkiego rodzaju poniżenie będące skutkiem wykorzystywania Twojego UGC w sposób opisany powyżej, niezależnie od tego, czy jest on oparty na czynnościach, umowie czy jakimkolwiek innym przepisie prawnym, nawet jeśli VANS® został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

6. Kto jest właścicielem treści i materiałów na niniejszej Stronie internetowej?
Informacje zawarte na niniejszej Stronie internetowej oraz wszelkie materiały zawarte w niniejszym dokumencie są chronione prawem autorskim VANS®. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Pojedyncze strony lub materiały mogą zawierać różne prawa własności.

Wszystkie zarejestrowane nazwy i znaki towarowe w tej witrynie są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki VANS Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w tej sekcji (lub w specjalnie skierowanym do Ciebie piśmie) ani VANS ani żaden jej podmiot stowarzyszony, a także żaden z jej dostawców nie przyznają żadnych wyraźnych lub domniemanych praw z tytułu patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani tajnych informacji handlowych. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Poprzez udostępnienie wszelkich UGC na stronie internetowej, oświadczasz, że masz do tego prawo, a także że otrzymałeś/ otrzymałaś, wszystkie niezbędne ewentualnie zgody od odpowiednich stron trzecich (na przykład właścicieli praw własności intelektualnej lub osób, których dotyczą dane osobowe). Taka treść zostanie uznana za nieobjętą przepisami o poufności i o ochronie praw własności. W odniesieniu do udostępnianych przez Ciebie UGC udzielasz VANS® nieograniczonej, wyłącznej, sublicencjonowanej, bezpłatnej licencji na korzystanie z takich UGC, w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym między innymi do zapisywania, przechowywania, kopiowania, reprodukowania, publikowania, zamieszczania, przesyłania, rozpowszechniania, wyświetlania, modyfikowania, tłumaczenia, włączania do innych materiałów, a także do dowolnego posługiwania się nimi na potrzeby handlowe. W związku z tym VANS® zwraca się z prośbą o nieudostępnianie na stronie internetowej żadnych treści, artykułów lub informacji, co do których nie chcesz, aby zostały objęte powyższymi warunkami.

7. Na czym polega odpowiedzialność VANS® w wypadku wszelkich niedogodności napotkanych podczas korzystania z niniejszej strony internetowej?
Dokładamy wszelkich starań, aby uczynić naszą stronę internetową jak najbardziej interesującą i przyjazną dla użytkownika, jednak nie możemy zagwarantować, że użytkownicy zawsze znajdą tu dla siebie coś ciekawego. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia przed przystąpieniem do korzystania ze strony internetowej:

NINIEJSZYM AKCEPTUJESZ ZASADĘ MÓWIĄCĄ O TYM, ŻE KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI ORAZ ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA, A TAKŻE NIEPEWNOŚĆ DYSTRYBUCJI ELEKTRONICZNEJ, MOGĄ WYSTĘPOWAĆ OPÓŹNIENIA, ZANIECHANIA, NIEŚCISŁOŚCI LUB INNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z TAKIMI INFORMACJAMI. ZDAJĄC SIĘ NA TREŚCI ZAWARTE NA TEJ STRONIE LUB NA JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY PRZEZ NIĄ UDOSTĘPNIANE, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO.

STRONA TA JEST UDOSTĘPNIANA W TAKIM, A NIE INNYM STANIE, WRAZ Z WSZYSTKIMI WADAMI. . W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, W ŻADNYM WYPADKU, VANS®, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, WSZELKIE PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W TWORZENIU NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ, A TAKŻE ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE I LICENCJODAWCY ANI ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE BĘDĄ PONOSIĆ WOBEC CIEBIE LUB KOGOKOLWIEK INNEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, W TYM, MIĘDZY INNYMI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB PODOBNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, TRANSAKCJI, OSZCZĘDNOŚCI, DANYCH ORAZ ZA ROSZCZENIA STRON TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA MOŻE ZAWIERAĆ ELEMENTY LUB LINKI DO STRON INTERNETOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INNE FIRMY, OSOBY PRYWATNE LUB PRZEDSTAWICIELSTWA (NA PRZYKŁAD SEKCJA STRONY INTERNETOWEJ OBSŁUGIWANA PRZEZ OLAPIC, INC., PRZEDSTAWIAJĄCA ZDJĘCIA PRODUKTÓW VANS®, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE), STANOWIĄCE UDOGODNIENIE DLA UŻYTKOWNIKÓW VANS®. TAKIE ELEMENTY LUB POWIĄZANE STRONY INTERNETOWE NIE SĄ ADMINISTROWANE PRZEZ VANS INC. ANI PRZEZ VANS®. I SĄ UDOSTĘPNIANE WYŁĄCZNIE JAKO UDOGODNIENIE. WŁĄCZENIE TAKICH ELEMENTÓW LUB LINKÓW NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z JAKIMKOLWIEK POPARCIEM, I ANI VANS®, ANI VANS INC. NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TAKICH ELEMENTÓW ANI NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA RZETELNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH TAKICH ELEMENTÓW LUB STRON INTERNETOWYCH. ANI VANS INC., ANI VANS® NIE MONITORUJE ANI NIE PRZEGLĄDA ZAWARTOŚCI STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH, DLATEGO TEŻ OSTRZEGA, ŻE DOSTĘP PRZEZ LINK DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH ODBYWA SIĘ NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. WSZYSTKIE ASPEKTY DOTYCZĄCE TAKICH ELEMENTÓW LUB STRON INTERNETOWYCH (W TYM ZASAD UŻYTKOWANIA I ZAWARTOŚCI) PODLEGAJĄ ODPOWIEDNIM WARUNKOM SFORMUŁOWANYM PRZEZ OSOBY TRZECIE; ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ TAKICH WARUNKÓW.

8. Jakie prawo reguluje niniejsze przepisy? I jaki jest sąd właściwy w przypadku sporów?
Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega w całości prawu Szwajcarii. Przepisy prawa szwajcarskiego, bez względu na konflikty przepisów prawa, regulują kwestie dotyczące zrzeczenia się, ograniczeń odpowiedzialności oraz warunki. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony internetowej lub z niniejszymi Warunkami korzystania ze Strony internetowej, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów handlowych w Zurychu, z zastrzeżeniem wszelkich praw, dla których na mocy prawa przewidziano prowadzenie postępowania sądowego w miejscu stałego pobytu lub zamieszkania użytkowników.

* * * * * * *